Skadelegevakt

Vi undersøker, utreder og behandler de fleste skader. Eksempler på dette er kuttskader, beinbrudd, forstuelser, hodeskader og sår. Vi har egnede lokaler og utstyr for å kunne sy og stelle sår, noe ikke alle kan tilby.

Kontakt alltid 113 dersom du har eller mistenker livstruende skader.