Skadelegevakt

Vi undersøker, utreder og behandler de fleste skader. Eksempler på dette er kuttskader, beinbrudd, forstuelser, hodeskader og sår. Vi har egnede lokaler og utstyr for å kunne sy og stelle sår, noe ikke alle kan tilby.

Allmennlegevakt

Har du akutte problemer som magesmerter, pusteproblemer, urinveisinfeksjon, ryggsmerter, eller andre problemer som krever hurtig behandling, kan vi hjelpe deg.

NB! Kontakt alltid 113 dersom du har eller mistenker livstruende skader.