Sykebesøk

Vi tilbyr sykebesøk til trengende pasienter i hovedstaden og omegn som ikke kommer seg til lege selv. Dette kan skyldes at de ikke har anledning eller er for syke til å ta turen til legen, og det er ofte vanskelig å få legen hjem til seg. Fastlegene har ofte lite kapasitet og har sjelden tid og anledning til å ta sykebesøk på kort varsel.

Bogstadveien Legevakt har i åpningstidene vakthavende leger som kan tilby sykebesøk til pasienter etter behov på kort varsel når det gjelder akutte sykdommer. Våre tjenester er bla. sårbehandlig, kateterskifte/innsetting, samtale/psykiatrisk vurdering, attester, vaksinering, innleggelser etter alvorlighetsgrad og medisinering.

Kontakt oss for pris.