• Konsultasjon på dagtid (før kl 16:00) inklusiv resepter og evt. sykemelding 750,-

  Påfølgende 15 minutter: 150kr

 • Konsultasjon kveldstid (etter kl. 16.00) inklusiv resepter og evt. sykemelding 795,-

  Påfølgende 15 minutter: 150kr

 • Kirurgisk fjerning av føflekk/vorte 1500,-

  Tillegg ved fjerning av flere føflekker/vorter: 500kr/stk

 • Frysing av føflekk/vorte 900,-

  Tillegg ved frysing av flere føflekker/vorter: 200kr/stk

 • Konsultasjon for vaksinering 300,-

  Kostnader for vaksiner kommer i tillegg

 • Årlig helsekontroll med full sjekk 1500,-

  Inkluderer bl.a måling av puls, blodtrykk, blodsukker, urin, Hb, CRP og blodprøver. (Alt etter indikasjon)

 • Helseattest 1200,-

  Kreves f.eks i forbindelse med søknad/fornyelse av førerkort, etc